Slideshow
Slideshow
Slideshow

AMH Metal, s.r.o.
Firemná ulica 5
851 05 Bratislava

tel: 02/123 456 78
mob: 0905 123 456
e-mail: ofirme@ofirme.sk

 Domov

 Firma AMH Metal s.r.o. bola založená v roku 2008 ako nástrojárska firma   so

zameraním na presné obrábanie za pomoci CNC obrábacích strojov.

 

Vzdelávacia agentúra AMH METAL s.r.o. prevádza akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania:

 

Obsluha a programovanie CNC obrábacích strojov v programe HEIDENHAIN v rozsahu 76 hodín